Autan sinua näkemään omaa elämääsi selkeämmin

Psykoterapia Psykopalvelut Oy

Tarjoan yksilöllistä psykoterapiaa yksilöille ja perheille. Työotteeni on lämminhenkinen, aktiivinen sekä asiakasta arvostava. Minulla on yli 20 vuoden kokemus psykoterapeuttina toimimisesta.

Kognitiivinen psykoterapia

Työnohjaus

Koulutukset

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia (”mielen hoito”) on mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto, jossa apua tarvitseva ja auttaja eli psykoterapeutti käsittelevät hankalia asioita ja niistä seuranneita henkisiä vaikeuksia keskustelemalla. Keskustelussa henkisiä vaikeuksia hoidetaan psykologian eli mieltä tutkivan tieteen avulla. Psykoterapia voi tarvittaessa sisältää harjoituksia, joissa on tarkoitus tunnistaa ja muuttaa toimintatapoja.

Psykologian eri koulukunnilla on usein omat terapiamuotonsa, kuten psykoanalyysi, kognitiivinen psykoterapia, hahmoterapia, ryhmäterapia ja perheterapia, ja psykoterapian piirteet saattavat vaihdella myös terapeutin mukaan. Terapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta vuosia kestäviin tiiviisiin kontakteihin.

Miksi psykoterapiaan hakeudutaan?

Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan.

Valtaosa psykoterapeuttien asiakkaista on kuitenkin hakeutunut psykoterapiaan masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai muun mielenterveyteen ja psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syyn vuoksi. Tällaisessa tapauksessa psykoterapiasta voidaan puhua hoitona tai kuntoutuksena.

Ovatko ongelmani riittävän suuria, että tarvitsen psykoterapeuttia?

Mikään ongelma ei ole “liian pieni” psykoterapiaa ajatellen. Jos koet jonkin asian ongelmaksi ja haluat ymmärtää sitä tai muuttaa sitä niin se riittää. Psykoterapiassa käyminen ei myöskään tarkoita, että olisi “hullu” tai kärsisi vakavista vaikeuksista eikä terpiasta hyötyäkseen voi olla “liian hyvinvoiva”. Päinvastoin on tehokkaampaa puuttua ongelmiin aikaisin ja ehkäistä, etteivät ne kasva vyyhdiksi. Terapia voi olla myös hyödyllinen tapa kehittää itseään, ymmärtää itseään paremmin ja panostaa omaan hyvinvointiin.

Kuka terapian maksaa?

Psykoterapian voi maksaa itse. Esimerkiksi näiltä sivuilta voit suoraan varata itsellesi ajan psykoterapeutille ja sopia hänen kanssaan maksusta. Psykoterapeuttien taksat ovat koulutus- ja kokemustasosta riippuen keskimäärin noin 60-90 euroa per 45 minuutin kerta.

Kela tukee lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiaa lakisääteisenä kuntoutuksena. Saadaksesi Kelan kuntoutustukea psykoterapiaan tarvitset psykiatrian erikoislääkärin b-lausunnon, jossa hän puoltaa psykoterapiaa. Lausunnon edellytyksenä on diagnoosi ja riittävä hoitosuhde. Tukea haetaan Kelasta ja sitä myönnetään tavallisesti vuodeksi kerrallaan.

Lisää kysymyksiä

Tänne voit lisätä vaikkapa lisää usein esitettyjä kysymyksiä.

Olen Tiina Terapeutti

Valviran hyväksymä erityistason kognitiivinen psykoterapeutti.

Työskentelytapani on integratiivinen eli sovellan joustavasti eri terapiamuotoja. Käytän työskentelyssäni mm. skeematerapeuttista-, hyväksymis-ja omistautumisterapian näkökulmaa, tietoisuustaitoja sekä kehollisia menetelmiä. Terapeuttisessa työssäni hyödynnän monipuolista kokemustani ahdistuneisuuden, masennuksen, kriisien sekä traumaperäisten ongelmien hoidosta.

Tarjoan lisäksi työnohjausta ratkaisukeskeisestä ja kognitiivisesta viitekehyksestä käsin, jossa tavoitteena on ohjattavan vahvuuksien ja voimavarojen esille tuominen ja niiden hyödyntäminen, sekä tavoitteen kirkastuminen.

Kognitiivinen psykoterapia

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.

 

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Ota rohkeasti yhteyttä, sovitaan arviontitapaaminen!